بخشی از صحبتهای رادیویی سعید قائم مقامی در مورد امید۵۷

در این ویدیو بخشهایی از صحبتهای سعید قایم مقامی رو در مورد سایت امید57 می شنوید که در سال 1382 در رادیو صدای ایران بیان شده را می شنوید.

منبع: youtube