بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند، بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند، “تفاوتش را بفهمیم”

پیام صوتی امید جمشیدی برای رضا پهلوی

پیام صوتی امید جمشیدی برای رضا پهلوی

این پیام صوتی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ برابر با ۶ مارس ۲۰۱۲ از طریق تارنمای اینترنتی امید۵۷ بر بروی اینترنت قرار گرفت.

 

منبع: یوتوب