موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.

مجید کاووسی‌فر

مجید کاووسی‌فر

مجید کاووسی‌فر عامل ترور قاضی حسن احمدی مقدس بود که در ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با همکاری برادرزاده‌اش، حسین کاووسی‌فر، قاضی مقدس را در مقابل محل کارش در دادسرای ارشاد، در خیابان وزرای تهران با اسلحه ترور کرد. مجید و حسین کاووسی‌فر دو سال پس از انجام ترور، و در سالروز آن حکم اعدام آنها در همان محل اجرا و اعدام شدند.

کاووسی‌فر مدتی پس از قتل قاضی مقدس، خود را به عنوان عامل ترور او به سفارت آمریکا در ابوظبی معرفی و درخواست پناهندگی کرد. مأموران سفارت پس از شنیدن اظهارات وی، او را به پلیس امارات تحویل دادند. او دو سال پس از انجام ترور، در سالروز آن و در همان محل اعدام شد.

تمام مدت بازداشت وی در زندان امنیتی ۲۰۹ گذشت و حکم اعدامش توسط ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. جسد او در بهشت زهرا قطعهٔ ۳۵ ردیف ۷۵ شمارهٔ ۲۴۵ دفن شده‌است.

کاووسی‌فر پیش از اعدام، لبخند به لب داشت و لحظاتی پیش از اعدام، با دست بسته، برای مردم دست تکان داد.

قاضی مرتضوی مدعی شد که متهمان دارای سابقهٔ چندین مورد سرقت مسلحانه از بانک‌ها، قتل نگهبان بانک و سرقت خودرو بوده‌اند. با این وجود مرتضوی چندی پیش از اجرای حکم آن‌ها گفت: «تا همین لحظهٔ آخر، این اشخاص به هیچ وجه از کرده‌هایشان پشیمان نبودند و می‌گفتند، می‌خواستیم آن‌قدر مسئول و قاضی در این مملکت بکشیم تا اشک رئیس قوهٔ قضاییه در بیاید».

 

منبع: https://fa.wikipedia.org